Pages Navigation Menu

Årsmötet 2015 är nu avklarat

Stort intresse för trafikfrågor

Nu är årsmötet avklarat och vi i samhällsföreningen vill tacka för det stora intresset!

Mötet inleddes med att Magnus Nykvist, trafikingenjör på Växjö Kommun, svarade på frågor från mötesdeltagarna. Dels diskuterades vad som hade hänt sedan i juni 2014 när Ewa Eklind-Blomqvist och Per-Olof Löfberg från Växjö besökte oss för titta på Rottne centrum. Stor vikt lades också vid trafiksituationen i de centrala delarna av Rottne samt barnens skolvägar/skolbusshållplatser kontra den tunga trafiken och fortkörarna. Magnus lovade att ta med sig våra åsikter.

Rottnes gator och trafiksituation

Rottnes gator och trafiksituation diskuterades flitigt på årsmötet

Även Hans Ohlsson, landsbygdsutvecklare vid Växjö kommun, var gäst på mötet och kunde svara på en del frågor. Bland annat hur situationen sett ut när en ny infart för den tunga trafiken diskuterades för några år sedan. Tyvärr var det sista gången som Hans kunde vara med på våra möten något Rottne Samhällsförening tycker är jättetråkigt då vi haft stor hjälp av Hans breda erfarenhet, kunnande och goda råd.

En glad nyhet var att den nya cykelvägen till Rydet utlovades med byggstart inom kort. Vi var många där som hörde det och nu hoppas vi att den verkligen blir av så snart som de säger!

Sammanfattning av årsmötet

Efter ungefär en timmes diskussioner kring trafikmiljön och kortare kaffepaus drog själva årsmötet igång.

Till årsmötets ordförande utsågs Rene Jaramillo och sekreterare var Karl Erik Rosén. Årsmötesprotokoll läggs upp bland övriga mötesdokument så snart det är granskat och underskrivet.

En del förändringar skedde i samhällsföreningens styrelse. Avgående styrelsemedlemmar var Jennie Johansson och Linda Brattström medan Henrik Borg tillkom som ny styrelsemedlem. Mari Hanaholm fick som väntat, efter ett mycket bra första år, fortsatt förtroende som Rottne Samhällsförenings ordförande. Det konstitutionerande styrelsemötet hålls den 9:e april.

Alla dokument såsom verksamhetsberättelse, verksamhetsplan, årsbokslut etc. finns under Mötesprotokoll.

Övrigt som togs upp på årsmötet var Rottnedagen som i år samarrangeras med Vidingehem Triathlon och har temat friskvård och hälsa. Vill ni delta under Rottnedagen skickar ni ett meddelande till Roger.

Även Rottnes Gröna Miljöer togs upp och en grupp tillsattes för att, tillsammans med kommunen, arbeta fram vilka värdefulla gröna miljöer som ska beaktas vid detaljplanering och andra beslut inom Växjö kommun. Skriv gärna i kommentarerna här nedan ifall ni vill framföra några specifika åsikter kring miljöer att bevara.

Under årsmötet presenterades även samhällsföreningens nya hemsida och alla var överens om att den är ett lyft för föreningen, men vi behöver er hjälp att hålla den levande! Glöm inte att meddela oss när ni har några evenemang ni vill berätta om. Passa också på att presentera er förening eller företag om ni är medlemmar.

Väl mött under 2015!

Leave a Comment

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

UPP
Share This