Pages Navigation Menu

Styrelsen

Styrelsen utses vid föreningens årsmöte. Valbar till föreningens styrelse och valberedning är röstberättigad medlem i föreningen.

Valberedningen för 2021 består av Andreas Gustavsson (sammankallande) och Mari Hanaholm.

Föreningens kassör är Peter Asp.

Webansvarig är Maja Svelander.

 

Klicka på länkarna för att skicka e-post.

Roll 
Namn 
Telefon

Sven-Åke Jönsson 

0790-75 87 71

 

Ledamot
076-867 22 18

Ledamot

Ledamot
Maja Svelander

Ledamot
Frida Andersson

Ledamot
 

Ledamot
Urban Eriksson

Ledamot
 

UPP
Share This