Pages Navigation Menu

Styrelsen

Styrelsen utses vid föreningens årsmöte. Valbar till föreningens styrelse och valberedning är röstberättigad medlem i föreningen.

Valberedningen för 2019 består av Mari Hanaholm (sammankallande) och Rickard Alexandersson.

Föreningens kassör är Peter Asp.

Webansvarig är Henrik Borg.

 

Klicka på länkarna för att skicka e-post.

Roll 
Namn 
Telefon

073-374 68 76

Vakant

070-144 85 57

Ledamot 
0705-69 11 82 

Ledamot 
0706-50 87 47 

Ledamot 
070-271 56 80

Ledamot
076-867 22 18

Ledamot
Kenneth Jonasson
076-295 28 29

UPP
Share This