Pages Navigation Menu

Styrelsen

Styrelsen utses vid föreningens årsmöte. Valbar till föreningens styrelse och valberedning är röstberättigad medlem i föreningen.

Valberedningen består av Roger Olsson (sammankallande) och Sara Lövqvist.

Föreningens kassör är Peter Asp.

 

Klicka på länkarna för att skicka e-post.

Roll 
Namn 
Telefon

0709-94 84 52

0705-65 12 03

0702-53 84 98

Ledamot 
0705-69 11 82 

Ledamot 
0706-50 87 47 

Ledamot 
073-374 68 76

Ledamot 
070-144 85 57

 

 

UPP
Share This