Pages Navigation Menu

Om föreningen

Rottne Samhällsförening är ett drivande och samordnande organ som verkar för en levande bygd. Vi samarbetar med traktens föreningar, företag och skola samt fungerar som ett remissorgan för Växjö kommun och andra myndigheter.

Allt sker under parollen “Framtid Rottne”.

Vilka som ingår i styrelsen bestäms av medlemmarna på årsmötet hålls varje vårvinter. Mer information om vilka som ingår i årets styrelse hittar du under Styrelsen.

Protokoll över vad som diskuterats på våra styrelsemöten och andra relaterade dokument ligger under Mötesprotokoll i menyn och aktuella stadgar finns under Stadgar. Du kan också följa länkarna dit.

Rottne Samhällsförening är en ideell förening och vårt organisationsnr är 802467-1383.

Vårt bankgironr är 5908-0200.

UPP
Share This