Pages Navigation Menu

Mötesprotokoll

Denna sidan har redigerats under 2018. Protokoll från styrelsemöten kommer fortsättningsvis inte att läggas upp, men finns fortfarande att tillgå vid förfrågan. I och med denna förändring kommer även äldre dokument att plockas bort från sidan för att ge ett mer enhetligt intryck.

Dokument tillhörande årsmöten kommer fortfarande att finnas tillgängliga.

Om du inte redan har Adobe Reader eller annan pdf-läsare kan du ladda ner det kostnadsfritt genom att klicka på ikonen nedan. Annars är det bara att klicka på knapparna för de olika dokumenten för att kunna läsa dem.

get_adobe_reader

2023

Årsmöte 16 mars 2023

Dagordning årsmöte 2023 Verksamhetsberättelse 2023 Budgetförslag 2023 Verksamhetsplan 2023

2022

Årsmöte 24 mars 2022

Dagordningen årsmöte 2022 Verksamhetsberättelse 2022 Verksamhetsplan 2022 Budgetförslag 2022

2021

Årsmöte 24 mars 2021

Dagordning årsmöte 2021 Verksamhetsberattelse 2021 Verksamhetsplan 2021 Budgetförslag 2021 Protokoll årsmöte 2021

 

2020

Årsmöte 24 mars 2020

Dagordning årsmöte 2020

 

2019

Årsmöte 28 mars 2019

Dagordning årsmöte 2019 Protokoll årsmöte 2019

 

2018

Årsmöte 15 mars 2018

Dagordning årsmöte 2018 Protokoll årsmöte 2018

 

2017

Årsmöte 30 mars 2017

Protokoll årsmöte 2017 Dagordning årsmöte 2017 Verksamhetsberättelse för 2016 Förenklat årsbokslut 2016 Kommentarer till förenklat årsbokslut 2016 Verksamhetsplan 2017 Budgetförslag för 2017

 

Styrelsemöten under 2017

Protokoll styrelsemöte 2017-02-01

 

2016

Årsmöte 15 mars 2016

Dagordning årsmöte 2016-03-15 Verksamhetsberättelse för 2015 Förenklat årsbokslut 2015 Kommentarer till förenklat årsbokslut 2015 Verksamhetsplan för 2016 Budgetförslag för 2016 Årsmötesprotokoll 2016

 

Styrelsemöten under 2016

Protokoll styrelsemöte 2016-11-09 Protokoll styrelsemöte 2016-09-14 Protokoll styrelsemöte 2016-05-26 Protokoll styrelsemöte 2016-05-03 Protokoll konstitutionerande styrelsemöte 2016-04-06 Protokoll styrelsemöte 2016-03-03 Protokoll styrelsemöte 2016-02-18 Protokoll styrelsemöte 2016-01-21

 

2015

Årsmöte 25 mars 2015

Dagordning Årsmöte 2015 Verksamhetsberättelse för 2014 Förenklat årsbokslut 2014 Verksamhetsplan 2015 Budgetförslag 2015 Årsmötesprotokoll 2015

 

Styrelsemöten under 2015

Protokoll styrelsemöte 2015-12-01 Protokoll styrelsemöte 2015-09-17 Protokoll styrelsemöte 2015-06-16 Protokoll styrelsemöte 2015-05-21 Protokoll styrelsemöte 2015-04-28 Protokoll styrelsemöte 2015-04-09 Protokoll styrelsemöte 2015-02-26 Protokoll styrelsemöte 2015-01-20

 

Övrigt 2015

Skrivelse till Kommunstyrelsen i Växjö kommun gällande villatomter

 

2014

Årsmöte 27 mars 2014

Dagordning årsmöte 2014 Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsplan 2014 Förenklat årsbokslut 2013 Budgetförslag för 2014 Stadgar förslag till årsmöte 2014 Protokoll årsmöte 2014

 

Styrelsemöten under 2014

Protokoll styrelsemöte 2014-11-13 Protokoll Styrelsemöte 2014-09-10 Protokoll styrelsemöte 2014-04-23 Protokoll styrelsemöte 2014-03-06 Protokoll styrelsemöte 2014-01-22

 

2013

Årsmöte 14 mars 2013

Dagordning årsmöte 2013-03-14 Verksamhetsberättelse 2013 Verksamhetsplan 2013 Förenklat årsbokslut 2012 Protokoll årsmöte 2013

 

Styrelsemöten under 2013

Protokoll styrelsemöte 2013-11-27 Protokoll styrelsemöte 2013-10-10 Protokoll styrelsemöte 2013-09-11 Protokoll styrelsemöte 2013-06-27 Protokoll styrelsemöte 2013-05-23 Protokoll styrelsemöte 2013-03-20

 

Rottne Direkt 2013

Här kan du ladda ner en sammanfattning av direktmötet Rottne Direkt 2013

Du kan även se hela mötet som spelades in av Öppna Kanalen Växjö.

 

Landsbygdsprogrammet

Landsbygdsprogrammet är ett utvecklingsprogram för landsbygd, mindre samhällen/byar och kommundelscentra i Växjö kommun.

Landsbygdsprogram Växjö Kommun Remiss angående förslag landsbygdsprogrammet Rottne Samhällsförenings svar på remissen
Landsbygdsprogrammet

Landsbygden är lika viktig som staden. Därför finns Landsbygdsprogrammet.

 

No Comments

Trackbacks/Pingbacks

  1. Dagordning m.m. till årsmötet | Rottne Samhällsförening - […] Mötesprotokoll […]
  2. Årsmöte 2016 | Rottne Samhällsförening - […] Mötesprotokoll […]
  3. Årsmöte 2017 | Rottne Samhällsförening - […] Mötesprotokoll […]
UPP
Share This