Pages Navigation Menu

Sjöarna

Rottnes omnejd består till stor del av sjöar där Sörabysjön bildar den centrala punkten av Söraby socken. Runt om utgör sedan flera olika sjöar gräns mot grannsocknarna.

Söraby socken och Rottne karta

Karta över Söraby socken med Sörabysjön och Rottne.

Norr om Rottne gränsar Öjaren och Övrasjö mot Tolg socken. I nordöst bildar Drevsjön gräns mot Drev socken och i väst ligger Tjuredasjön som gräns mot Tjureda socken. I sydväst har Söraby socken gräns mot både Tjureda och Gårdsby socknar genom Helgasjön och i söder och sydöst ligger Innaren med gräns mot Gårdsby och Dädesjö socknar.

Sörabysjön

När man passerar rondellen vid Rottnes huvudinfart tidigt om morgonen har man en enastående utsikt över den dimhöljda Sörabysjön. Sörabysjön är grund, 3,7 meter som djupast med ett medeldjup på 2,6 meter. Den är inte heller särskilt stor jämfört med Helgasjön och Innaren, bara 2,67 km². Avrinning sker genom Mörrumsån i den del som lokalt kallas Åbyån.

Det går fint att fiska i Sörabysjön, läs mer under Fiske. Här finns också en naturcamping som drivs av Lions. Se mer under Boende.

Innaren

Både Rottne och Brittatorp, näst största orten i Söraby socken, har sjönära bebyggelse vid Innaren. Vackra Löpanäs har sin utsikt över Innaren. Badplatsen Berget i södra Rottne är en populär badplats och naturcamping. Även i Brittatorp finns en uppskattad badplats vid namn Källarebacken. Läs mer under Badplatser.

Innaren har en yta på 14,9 km² och ett maxdjup på 19 meter men medeldjupet ligger på 6,3 meter. Största ö är Arnö, känd för sin stora myggansamling. Avvattningen sker genom Rottneån till Stockeviken i Helgasjön. Det är från Innaren som Rottnebornas dricksvatten kommer.

Solnedgång över Innaren

Solnedgång över Innaren

Det finns gott om fisk i Innaren, under Fiske kan du läsa mer. Vid badplatsen Berget finns naturcamping och brygga och inte långt därifrån ligger Sörabys byhamn eller marinan i dagligt tal.

Övrasjö

Övrasjö ligger nära förbundet med Sörabysjöns nordöstra del genom en kort sträckning av Åbyån. Sjön bildar gräns mot Tolg socken och kallas ibland även Vartorpasjön. Sjön har en yta på 4,96 km² och ett maxdjup på 3,7 meter.

Längst upp i nordöst, där Mörrumsån når Övrasjö, ligger Vartorps kvarn. Kvarnen är från 1860-talet och ägs av Växjö kommun men drivs av Vartorps Kvarnförening som håller öppet och mal både vete, råg och dinkel. Läs gärna mer om Vartorps Kvarn under Utflyktsmål.

Helgasjön

När man reser norrut från Växjö mot Rottne passerar man Helgasjön flera gånger. Sjön påminner lite i formen av ett H och har en yta på hela 48,5 km² där 6 km² utgörs av öar och skär, ca 200 st. De delar av Helgasjön som tillhör Söraby socken är dels Stockeviken med Stockekvarn och dels Hagetorpaviken. Medeldjupet är 7,6 meter och sjöns djupaste ställe, som uppmätts till 24,3 meter, ligger strax väster om Stojby.

I Stockeviken finns en populär badplats, läs mer under Badplatser.

Öjaren

Den lilla sjön Öjaren är bara 1,2 km² “stor” och förbinds med Sörabysjön via Mörrumsån (Åbyån). Längs ån vid Barsbro finns dels en ny kraftstation som drivs av Barsbro Kraft men också en gammal kraftstation bevarad som nu fungerar som museum och sköts av Söraby Hembygdsförening.

Drevsjön

Drevsjön är det minsta av sjöarna, endast 0,982 km², och endast en mindre del av Drevsjön ligger inom Söraby socken. Drevsjöns avrinning går via Vartorp Kvarn och ut i Övrasjö.

Tjuredasjön

Tjuredasjön utgör sockengräns i väst, mot Tjureda till. Även denna sjö tillhör de mindre i socknen, 1,62 km², och med en strandlinje på strax över 5,5 km.

UPP
Share This