Pages Navigation Menu

Söraby socken

“Hela Värendsbygden är en naturskön och historisk bygd. Söraby, som med fog kan sägas vara en av de vackraste trakterna inom detta område, kännetecknas av en mer öppen, ljus och levande natur än vad som annars är vanligt i Småland.”

Utdrag ur “ROTTNE FÖRR OCH NU”, utgiven av Söraby Hembygdsförening och Rottne Villaägareförening

I och omkring Rottne med omnejd finns gott om fyndplatser från stenålder och järnålder vilket visar på att området varit bebott länge. Det finns ett flertal gravrösen och järnåldersgravfält samt tio hällkistor. Nära Rottne kvarn finns en runristning.

Socknens bildande

Under medeltiden hade socknen namnet Rottne eller Rötne socken. Namnet Rötne (från år 1350) är bildad ur verbet ryta och syftar på ett äldre ånamn.

Omkring år 1400 delades Söraby (eg. Södraby) socken i två delar, Södra Rottne och Norra Rottne socken, för att sedan återförenas igen 1779 under namnet Rottne socken. Några år senare, den 17:e november år 1825, ändrades namnet till dagens Söraby socken. Sockenkyrka är Söraby kyrka som byggdes 1780-81 i samband med återföreningen av Södra och Norra Rottne.

Söraby kyrka år 2008

Söraby kyrka invigdes 1781 efter att Södra och Norra Rottne socknar slagits ihop. De båda socknarnas gamla träkyrkor var i stort behov av att bytas ut. Byggmästaren Peter Wiberg och murmästaren Håkan Krasse fick uppdraget.

 

En kyrklig och en borgerlig uppdelning

I samband med 1862 års kommunförordningar delades Sveriges socknar in i en kyrklig och en kommunal självstyrande del. Söraby socken blev då uppdelad i Söraby församling och Söraby landskommun. 1952 minskades antalet kommuner i landet och Söraby landskommun slogs då samman med Gårdsby, Tjureda och Tolgs landskommuner och bildade Rottne landskommun. 1971 uppgick Rottne landskommun som en del i Växjö kommun.

Fram till 1971 tillhörde socknen Norrvidinge härad i Värend. I Norrvidinge ingick även Berg, Ormesberga, Aneboda, Tolg, Tjureda, Asa och Gårdsby socknar.

Söraby idag

Sedan 2014 heter församlingen återigen Söraby församling och är numera en del av Växjö pastorat. Mellan åren 1825 och 1961 var församlingen en annexförsamling till Gårdsby och Söraby pastorat för att därefter, från år 1962, vara moderförsamling först i pastoratet Söraby, Gårdsby, Tolg och Tjureda församling och senare i Söraby, Tolg och Tjureda församling då Gårdsby blivit en egen församling. Gårdsby ingick dock fortfarande i själva pastoratet och endast församlingen bytte namn.

Söraby socken och Rottne karta

Karta över Söraby socken idag med Sörabysjön och Rottne i centrum.

UPP
Share This