Pages Navigation Menu

Om Rottne

Cirka 2 mil norr om Växjö ligger Rottne, alldeles mellan sjön Innaren och Sörabysjön. I Söraby församling, där Rottne ligger, var invånarantalet 2 354 personer vid senaste räkningen år 2010. SCB släpper ny statistik 2015. Rottne tillhör Växjö kommun och är en del av Kronobergs län i landskapet Småland.

I Rottne finns det gott om service för de boende. Här finns vårdcentral, apotek och tandläkare. Äldreboende och flera förskoleverksamheter. Söraby skola har runt 250 elever fördelade på årskurs F-6 samt bibliotek. En fritidsgård för traktens ungdomar finns i grannlokalerna till Söraby Träffpunkt, i gamla Posten. Utöver det finns Ica Supermarket, Swedbank, pizzeria, brandstation, två bensinstationer samt flera mindre verksamheter såsom blomsterbutik och frisörsalonger.

Rottne Sörgården

Rottne Sörgården på vintern. Här finns vårdcentral, apotek, tandläkare, äldreboende m.m.

Strax utanför Rottne ligger Rydet med runt 60 invånare och förbi Löpanäs österut ligger Brittatorp med sina ca 110 invånare. Brittatorp var tidigare en järnvägsknut och är idag därför även förbundet med Rottne genom det tidigare smalspåret, numera populärt cykel- och promenadspår. Cykelväg till Rydet finns idag inte men det är en av de saker Rottne Samhällsförening arbetar för.

Rikt föreningsliv

Inom Rottne och Brittatorp finns ett mångfaldigt föreningsliv och ett brett utbud av aktiviteter. Söraby Skytteförening, liksom Rottne IF har många aktiva medlemmar. Likaså Brittatorps TK som både har vinter- och sommarverksamhet. Gymnastik i olika former och innebandy lockar också många i Söraby.

SPF har flera uppskattade aktiviteter för de seniora invånarna och bygdens historiska minnen bevaras av bl.a. Söraby Hembygdsförening och Vartorps Kvarnförening. Olika religiösa eller politiska organisationer är också aktiva samt hjälporganisationer som  Lions och Röda Korset. Flera av föreningarna är med och stöttar Rottne Samhällsförening.

Rottnedagen 2013 Stafetten

Stafetten under Rottnedagen då både företag och föreningar tävlar mot varandra i vänskaplig anda.

 

Mångfacetterad företagsverksamhet

Även om Rottne är mest känd för sin skogsmaskintillverkning och sina möbelindustrier, finns här en mångfacetterad företagsamhet. Rottne var tidigare mycket starkt präglat av möbelindustrin med företag som Rosendals möbelfabrik och Gullebo Snnickerifabrik, som mest fanns här 11 möbelfabriker och flera bildhuggarverkstäder, men idag är det skogsmaskinstillverkaren Rottne Industri AB, som tidigare hette Börjes Mekaniska Verkstad, som är största arbetsgivaren på orten. Flera mindre företag är också verksamma på orten, se under Företag.

UPP
Share This