Pages Navigation Menu

Stadgar

Framtid Rottne

Rottne Samhällsförening finns till för att utveckla Rottne som samhälle. Föreningens stadgar ligger till grund för vårt arbete. Du kan ladda ner dem som pdf genom att klicka på knappen här nedan.

Ladda ner stadgarna som pdf

 

Mål och inriktning:

  • Vi verkar under parollen Framtid Rottne och agerar som samordnande och drivande organ i medlemmars gemensamma frågor för bygdens bästa.
  • Föreningen skall verka som portal och paraplyorganisation för företag och föreningar inom verksamhetsområdet samt utgöra remissorgan för Växjö kommun och andra myndigheter och organisationer.
  • Vi inriktar oss på att utveckla Sörabyområdet med tätorterna Rottne och Brittatorp i såväl ekonomisk, estetisk, socialt och kulturellt avseende. Föreningens huvudmål är att öka intresset för orten genom att utveckla miljö, närings- och föreningsliv, kommunal service, idrotts- och fritidsverksamhet.
  • Föreningen skall verka för samarbete med liknande föreningar i närområdet, i första hand föreningar verksamma i Växjö kommuns norra kommundel.
  • Alla uppdrag syftar till att utveckla boende, verksamheter och besöksnäringar i Rottne samhälle med omnejd och därigenom göra orten mer attraktiv.
  • Föreningen skall organiseras så att den blir tillgänglig för alla medlemmar.
  • Föreningen ska vara ett stöd för medlemmars verksamhet och på intet sätt konkurrera med dessa.
  • För att fullgöra sitt uppdrag kan föreningens styrelser utse kommittéer/utskott att handla specifika frågor. Exempelvis näringslivsfrågor, planeringsfrågor, årlig Rottnedag/utvecklingsdag mm.
  • Som stöd för och information om verksamheten skall föreningen ha en hemsida med tillhörande e-post/kommunikationsfunktion.

Utdrag ur stadgarna för Rottne Samhällsförening

Samarbete

Tillsammans är vi bättre!

UPP
Share This