Pages Navigation Menu

Rottne Direkt-möte i höst

Posted in Nyheter | 0 comments

I höst är det dags för ett nytt Rottne Direkt-möte med våra kommunpolitiker! Kvällen den 27:e november kommer ett urval av Växjös...

Read More

Informationsmöte om nedmonteringen av kopparnätet

Posted in Nyheter | 0 comments

I november 2017 stänger Telia 15 telestationer i Växjö kommun, något som berör både privat- och företagskunder hos såväl Telia som andra...

Read More

Nya tomter planeras i Rottne

Posted in Nyheter | 0 comments

Enligt ett pressmeddelande från Växjö Kommun väntas Kommunstyrelsens arbetsutskott fatta beslut om detaljplaneläggning av Ängsvägen när de...

Read More

Ny möjlighet för föreningar och företag på landsbygden att söka stöd

Posted in Nyheter | 0 comments

Jordbruksverket ger nu möjlighet för organisationer, föreningar, företag och myndigheter att söka stöd för lokalt ledd utveckling genom...

Read More

Rottne Centrum ska rustas upp

Posted in Nyheter | 0 comments

Efter dialog med Tekniska nämnden har samhällsföreningen fått besked att det kommer att göras en satsning på Rottne centrum. Detta är vi...

Read More
UPP